Lunedì 27 Maggio, aggiornato alle 22:26

La final de la segona edició del concurs musical CantAlguer tenguerà lloc diumenge 28 de maig al Pocoloco

La final de la segona edició del concurs musical CantAlguer tenguerà lloc diumenge 28 de maig al Pocoloco

La final de la segona edició del concurs musical CantAlguer tenguerà lloc diumenge 28 de maig al Pocoloco
La iniciativa de Plataforma per la Llengua vol encoratjar los joves a emprar l’alguerés com a llengua d’expressió artística

Una juria de experts triarà entre los participants, qui emularà los passos dels
Arbre del Peix, vencedors de la passada edició.
L’Alguer, 24 de maig del 2023. La final de la segona edició del CantAlguer, concurs per joves cantautors de l’Alguer, tenguerà lloc lo 28 de maig a les 21 h al Poco Loco (C. Gramsci 8,
L’Alguer). Lo concurs, ideat de Claudio Gabriel Sanna i realitzat per voluntat de la Plataforma per la Llengua, gràcies al treball de socis i voluntaris, vol encoratjar los joves a emprar
 ’alguerés com a llengua d’expressió artística. En la primera edició, lo guanyador és estat lo grup
Arbre del Peix.
Una juria d’experts decidirà lo guanyador del concurs, que poguerà registrar com a premi un EP de sis cançons a l’estudi Chicken Coop de l’Alguer i tenguerà la possibilitat de se exhibir a la Jornada Algueresa, organitzada de l’Obra Cultural de l’Alguer, en ocasió de la 56a edició de la Universitat Catalana d’Estiu.

La juria de aqueixa segona edició del concurs, presidida del cantautor Claudio Gabriel Sanna, se compon del president de l’Obra Cultural de l’Alguer, Giuseppe Tilloca, de la cantant, Ester
Formosa, de l’activista cultural i ex delegada de la Plataforma per la Llengua, Irene Coghene, de la cantant mezzosoprano, Elisabetta Manca, del musicista i director de corals, Francesco Santino Scognamillo i de Michelangelo Corbia, component del grup Arbre del Peix.

La iniciativa te l’ambició de estimular los joves a l’us de l’alguerés, com a llengua de expressió artística. La música és una component important del patrimoni cultural alguerés, i com evidencia lo documentari “
L’Alguer, un pentagrama com un carrer“, les cançons alguereses acompanyen la nostra vida i són un instrument extraordinari de transmissió de la llengua.
La iniciativa té la col·laboració de la delegació del govern a Itàlia de la Generalitat de Catalunya, de l’Obra Cultural de l’Alguer, de la revista Enderrock, i de la Universitat Catalana d’estiu, endemés, és patrocinada del Municipi de l’Alguer i de la Fondazione Alghero.

Plataforma per la Llengua i col·laboradors, conviden lo públic a participar numerós i a sostendre i encoratjar los concurrents. L’entrada és llibre, per prenotar visitar la web
https://www.pocolocoalghero.com/

La finale della seconda edizione del concorso musicala CantAlguer si terrà domenica 28 maggio al Poco Loco
Lo scopo dell’iniziativa della Plataforma per la Llengua è promuovere l’uso dell’algherese come lingua d’espressione artistica tra i giovani

Una giuria di esperti sceglierà tra i partecipanti, chi emulerà i passi degli
Arbre del Peix, vincitori della scorsa edizione.
Alghero, 24 maggio 2023. La finale della seconda edizione del CantAlguer, concurs per joves cantautors de l’Alguer, si terrà il 28 di maggio alle ore 21 al Poco Loco (via Gramsci 8, Alghero). Il concorso, ideato da Claudio Gabriel Sanna, realizzato per volontà della Plataforma per la llengua, grazie al lavoro di soci e volontari, ambisce ad incoraggiare i giovani a l’uso dell’algherese come lingua di espressione artistica. La prima edizione ha visto il trionfo del gruppo
Arbre del Peix.
Una giuria di esperti sceglierà il vincitore del concorso, al quale verrà offerta la registrazione presso il Chicken Coop Studio di Alghero di un EP composto di sei brani più l’opportunità di esibirsi in occasione della Jornada Algueresa, organizzata dall’Obra Cultural, in occasione ella 56esima edizione dell’Universitat Catalana d’Estiu.

La giuria di questa seconda edizione del concorso, presieduta dal cantautore Claudio Gabriel Sanna, è composta dal presidente dell’Obra Cultural, Giuseppe Tilloca, dalla cantante, Ester Formosa, dall’attivista culturale, ex delegata della Plataforma per la Llengua, Irene Coghene, della cantante mezzosoprano, Elisabetta Manca, dal musicista e direttore di Coro, Francesco
Santino Scognamillo e Michelangelo Corbia, componente della band Arbre del Peix.

L’iniziativa è volta a stimolare l’utilizzo dell’algherese tra i giovani, come lingua di espressione artistica. La musica è una componente importante del patrimonio culturale algherese, e, come già evidenziato dal documentario “
L’Alguer, un pentagrama com un carrer“, le canzoni algheresi accompagnano la nostra vita e sono un strumento straordinario di trasmissione
della lingua.

Liniziativa si avvale della collaborazione della Delegació del Govern a Itàlia de la Generalitat de Catalunya, dell’Obra Cultural de l’Alguer, della rivista Enderrock e della Universitat Catalana d’Estiu, inoltre è patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.
Plataforma per la Llengua e collaboratori, invitano il pubblico a partecipare numeroso a sostenere ed incoraggiare i concorrenti. L’ingresso è libero, per prenotare visitare il sito https://www.pocolocoalghero.com/


Condividi:


Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi