Martedì 16 Luglio, aggiornato alle 22:16

L’Òmnium Cultural de l’Alguer ha publicat lo Calendari en Alguerés 2023.

L’Òmnium Cultural de l’Alguer ha publicat lo Calendari en Alguerés 2023.

L’Òmnium Cultural de l’Alguer ha publicat lo Calendari en Alguerés 2023.
L’argument del Calendari d’enguany és la toponomàstica de l’Alguer vella. Carrers, carrerons, places i placetes del cor de la ciutat tenen u o més noms en alguerés que no sempre corresponen amb el nom oficial en italià. Noms antics o noms populars que fan referiment a personatges de la història de l’Alguer, o a edificis (sobretot iglésies) que ara no hi són més o altro. No tots, sobretot los més joves, coneixen l’orígine del nom en alguerés, també si lo veuen escrivit en les tantes targues en ceràmica atacades a les parets dels palaus. I per això en lo Calendari en alguerés 2023 s’és volguda donar l’explicació de l’orígine de alguns de aqueixos topònims. Tot acompanyat de fotos a colors.
Los textos i les fotos són de Carla Valentino, vicepresidenta de l’Òmnium Cultural de l’Alguer.
Aqueixa publicació vol ésser un exemple de “ús normal” de la nostra llengua, no sol en forma oral ma també en forma escrita. L’alguerés, lo català de l’Alguer, pot ésser emprat en tots los àmbits i, com en aqueix cas, també per recontar notícies i curiositats a damunt de la toponomàstica urbana, emprant un llenguatge divulgatiu comprensible per tots, a mesura de les famílies alguereses, i no sol.
Lo Calendari, oltres que en les llibreries de l’Alguer, se pot comprar en la sede de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, al carrer de la Marmora 64, lo dimecres de les quatre i mitja a les set de la tarda, lo dijous de les 10 a migdia i de les quatre i mitja a les set, lo divendres de les deu a migdia. Per més informacions se pot escriure a: omnium.alguer@gmail.com

L’Òmnium Cultural de l’Alguer ha pubblicato il Calendario in algherese 2023.
L’argomento del calendario di quest’anno è la toponomastica del centro storico di Alghero. Vie, vicoli, piazze e piazzette del cuore della città hanno uno o più nomi in algherese che non sempre corrispondono al nome ufficiale italiano. Nomi antichi o nomi popolari che fanno riferimento a personaggi della storia di Alghero, o a edifici (soprattutto chiese) che ora non ci sono più o ad altro. Non tutti, soprattutto i più giovani, conoscono l’origine del nome in algherese, anche se lo vedono scritto nelle tante targhe in ceramica attaccate alle pareti dei palazzi. Per questo nel Calendario in algherese 2023 si è voluta dare la spiegazione dell’origine di alcuni di questi toponimi. Il tutto è accompagnato da foto a colori.
I testi e le fotografie sono di Carla Valentino, vicepresidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer.
Questa pubblicazione vuole essere un esempio di “uso normale” della nostra lingua, non solo in forma orale ma anche in forma scritta. L’algherese, il catalano di Alghero, può essere utilizzato in tutti gli ambiti e, come in questo caso, per raccontare notizie e curiosità circa la toponomastica urbana, utilizzando un linguaggio divulgativo comprensibile per tutti, a misura delle famiglie algheresi, e non solo.
Il Calendario, oltre che nelle librerie cittadine, si puà acquistare presso la sede dell’Òmnium Cultural, in via La Marmora 64, il mercoledì dalle 16.30 alle 19, il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19, il venerdì dalle 10 alle 12. Per ulteriori informazioni si può inviare una email a: omnium.alguer@gmail.com.

 

 


Condividi:


Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi