Mercoledì 27 Ottobre, aggiornato alle 15:58

Meteo ad Alghero: Meteo Alghero

11 de setembre, pels catalans és la Diada, per mosaltros de l’Òmnium Cultural de l’Alguer assumeix un significat important

11 de setembre, pels catalans és la Diada, per mosaltros de l’Òmnium Cultural de l’Alguer assumeix un significat important

Enguany l’11 de setembre, endemés del sou significat històric, pels catalans és la Diada, per mosaltros de l’Òmnium Cultural de l’Alguer assumeix un significat important pels següents motius.

Al  2021 se celebren los 60 anys de vida de l’associació catalana Òmnium Cultural; anys durant los quals l’associació ha coneixuts períodes “obscurs” com aquell de la dictadura franquista, i més recentment, la repressió política i judicial que, a partir de l’octubre del 2017, ha portat a l’empresonament del president Jordi Cuixart i de altros representants polítics catalans.  Malgrat tot, avui, Òmnium Cultural, amb els sous 186 mil socis, 15 mil voluntaris i 50 sedes, representa un punt de referiment cultural fondamental i imprescindible en la societat catalana i no solament catalana.

Lo president de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, finalment llibre després de 4 anys de injustificada i injusta detenció pot torna participar a la Diada.

I enguany són 28 anys de activitat de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, una presència important per la comunitat algueresa, gràcies a les numeroses i qualificades iniciatives a favor de la tutela i de la valorització de la cultura i de la llengua algueresa portades envant en aqueixos anys.

L’Òmnium Cultural de l’Alguer no poguent celebrar l’11 de setembre en plaça, com havia fet en los anys pre-pandemia amb les altres associacions del món de l’algueresitat (amb l’excepció de calqui una), a causa de les difucultats organitzatives degudes als protocols de seguresa anti Covid 19, vol manifestar, lo mateix, la solidaritat al pòpul català, exprimir viva sodisfacció per la liberació de Jordi Cuixart i confermar la importància de la unitat de la llengua.

L’Òmnium Cultural de l’Alguer reprèn amb més determinació la pròpia activitat i la col·laboració amb aquelles associacions que en aqueixos anys amb la pròpia presència han demostrat unitat, coratge i coherència sigui en les manifestacions de solidaritat amb el pòpul català sigui en les accions de tutela de la nostra llengua.
En ocasió de la recent visita a l’Alguer del vicepresident Marcel Mauri és estada confermada la voluntat de renforçar lo raport de col·laboració entre l’Òmnium Cultural de l’Alguer i Òmnium Cultural del principat  també amb la visita a l’Alguer del president Jordi Cuixart.

Traduzione in Italiano

Quest’anno l’11 di settembre, oltre al suo significato storico, per i catalani è la Diada, per noi dell’ Òmnium Cultural de l’Alguer assume un significato importante per i seguenti motivi.

Nel 2021 si celebrano i 60 anni di vita dell’associazione catalana Òmnium Cultural; anni in cui  l’associazione ha conosciuto periodi “bui” come quello della dittatura franchista, e più recentemente  la repressione politica e giudiziaria che, a partire da ottobre del 2017, ha portato alla carcerazione del presidente Jordi Cuixart e di altri rappresentanti politici catalani. Nonostante tutto,  oggi, Òmnium Cultural, con i suoi 186 mila soci, 15 mila volontari e 50 sedi, rappresenta un punto di riferimento culturale fondamentale e imprescindibile nella società catalana e non solo catalana.

Il presidente di Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, finalmente libero dopo 4 anni di ingiustificata e ingiusta detenzione può partecipare nuovamente alla Diada.

Sono 28 anni di attività dell’Omnium Cultural de l’Alguer, una presenza importante per la comunità algherese, grazie alle numerose e qualificate iniziative a favore della tutela e della valorizzazione della cultura e della lingua algherese portate avanti in questi anni.

L’Òmnium Cultural de l’Alguer non potendo celebrare l’11 di settembre in piazza , come aveva fatto negli anni pre-pandemia insieme ad altre associazioni del mondo dell’algheresità (ad eccezione di alcune), per le difficoltà organizzative dovute ai protocolli di sicurezza anti Covid 19, vuole comunque manifestare la  solidarietà al popolo catalano, esprimere viva soddisfazione per la liberazione di Jordi Cuixart e confermare l’importanza dell’ unità della lingua.

L’Òmnium Cultural de l’Alguer riprende con maggiore determinazione la propria attività e la collaborazione con quelle associazioni che in questi anni con la loro presenza hanno dimostrato unità, coraggio e coerenza sia  nelle manifestazioni di solidarietà con il popolo catalano sia nelle azioni di tutela della nostra lingua.

In occasione della recente visita ad Alghero del vicepresidente Marcel Mauri è stata ribadita la volontà di rinvigorire il rapporto di collaborazione fra l’Òmnium Cultural de l’Alguer e Òmnium Cultural del principato  anche attraverso la visita ad Alghero del presidente Jordi Cuixart.

 


Condividi:


Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi