L’Òmnium Cultural de l’Alguer vince con un suo progetto il concorso della Fundació PuntCat

Lo projecte presentat de l’Òmnium Cultural de l’Alguer entre els vencidors de la  Convocatòria Oberta 2019 de la Fundació PuntCat

La Fundació PuntCat és una entitat privada catalana, sense finalitats de lucre, titular del domini internet “.cat”. Escopo de la Fundació és incentivar activitats que se refereixen a la promoció i a la gestió del domini “punt cat”, i, a través d’aqueix domini, incrementar l’ús de la llengua catalana en la reda internet.

A mes de febrer 2019 la FundacióPuntCat ha publicat lo bando de la Convocatòria Oberta 2019, per subvencionar projectes de realitzar en internet utilitzant lo domini “.cat”.  L’Òmnium Cultural de l’Alguer ha participat al concurs presentant un projecte que preveu la creació d’una pàgina web, en alguerés (català de l’Alguer), en la qual estudiosos i apassionats de la llengua i de la cultura catalana de l’Alguer puguin publicar estudis, artículs i reflexions. Una secció de la pàgina siguerà dedicada a la divulgació de les publicacions de Rafael Caria, oportunament digitalitzades. En una altra secció trobaran lloc les publicacions i el material didàctic produït de l’Òmnium Cultural de l’Alguer en més de 20 anys d’activitat vàries, entre les quals l’ensenyament de l’alguerés en les escoles públiques i privades, de l’escola de la infància a l’escola secundària de primer grau, per més de deu anys.

Lo projecte de l’Òmnium Cultural de l’Alguer és u dels 8 projectes seleccionats i subvencionats triats de la comissió examinadora entre 111 projectes presentats a la Convocatòria Oberta 2019.

Los projectes vencidors són estats proclamats, amb un acte solemne, dijous 16 de maig, en la Sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a Barcelona, a la presència del directiu de la Fundació, dels membres de la comissió i dels representants de les entitats que els han presentats.

Amb aqueixa nova pàgina web, l’Alguer guadanyarà  un important mitjà de comunicació, difusió i debàtit en llengua algueresa, internacional i de alt livell cultural.

****

L’Òmnium Cultural del’Alguer  vince con un suo progetto il concorso Convocatòria Oberta 2019 della Fundació PuntCat

La Fundació PuntCat è un ente privato catalano, senza scopo di lucro, titolare del dominio internet “.cat”. Scopo della Fondazione è incentivare  attività che si riferiscono  alla promozione e alla gestione del dominio “punt cat”, e, attraverso questo dominio, incrementare l’uso della lingua catalana nella rete internet.

Lo scorso mese di febbraio la FundacióPuntCat ha bandito un concorso, Convocatòria Oberta 2019, per sovvenzionare progetti da realizzare in internet utilizzando il dominio “.cat”.  L’Òmnium Cultural de l’Alguer ha partecipato al concorso presentando un progetto di creazione di una pagina web, in algherese (catalano di Alghero), nella quale studiosi e appassionati della lingua e della cultura catalana di Alghero possano pubblicare studi, articoli e riflessioni. Una sezione della pagina sarà dedicata alla divulgazione delle pubblicazioni di Rafael Caria, opportunamente digitalizzate. In un’altra sezione troveranno spazio le pubblicazioni e il materiale didattico prodotti dall’Òmnium Cultural de l’Alguer in oltre 20 anni di attività diversificate, tra cui l’insegnamento del catalano di Alghero nelle scuole pubbliche e private, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, per un decennio.

Il progetto dell’Òmnium Cultural de l’Alguer è uno degli 8 progetti selezionati e finanziati scelti dalla commissione  esaminatrice tra i 111 progetti presentati alla Convocatòria Oberta 2019.

I progetti vincitori del concorso sono stati resi pubblici con un atto solenne giovedì 16 maggio nella Sala d’Actes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a Barcellona, alla presenza dei dirigenti della Fundació, dei membri della commissione e dei rappresentanti delle 8 entità vincitrici.

Con questa nuova pagina web Alghero guadagnerà un importante mezzo di comunicazione, diffusione e dibattito in lingua algherese, internazionale e di alto livello culturale.