Ex Ministro català en exili encontra l’Òmnium Cultural de l’Alguer

Lluís Puig i Gordi, ex Ministro de la Cultura del Govern Català presidit de Carles Puigdemont que de més o manco dos anys viu en exili en Bèlgio després dels fets de l’octubre 2017, ha visitat la nostra ciutat i encontrat una delegació de l’Òmnium Cultural de l’Alguer.
Luís Puig, musicista i director artístic, és estat nominat Ministro de la Cultura lo 5 de juliol del 2017 i ha mantengut l’encàrrec fins al 28 d’octubre del mateix any, quan l’Espanya ha declarat la fi del Govern Català. Després de pocs dies va en exili voluntari en Bèlgio ensieme al President Puigdemont i a altros ministres del sou govern.
A les eleccions que se són tengudes a gener del 2018 ve elegit diputat, però no ha pogut
exercitar aqueixa funció perquè no podiva ésser present al vot en lo Parlament Català.
Durant la sua visita a l’Alguer ha pogut encontrar los representants de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, associació que ha sempre condemnat en diverses ocasions les accions repressives i antidemocràtiques posades actuades del Govern espanyol i en aqueix encontre han demostrat tota la solidaritat als polítics catalans exiliats i als 9 presoners polítics que de quasi dos anys
són en galera.

*** *** ***

Ex ministro catalano in esilio incontra Òmnium Cultural de l’Alguer
Lluís Puig i Gordi ex Ministro della Cultura del Governo Catalano presieduto da Carles
Puigdemont e da circa due anni in esilio in Belgio a seguito dei fatti del ottobre 2017, ha visitato
la nostra città ed incontrato una delegazione di Òmnium Cultural de l’Alguer.
Luís Puig, musicista e direttore artistico, fu nominato Ministro della Cultura il 5 luglio 2017 e mantenne la carica sino al 28 di ottobre quando la Spagna sciolse il Governo Catalano. Alcuni giorni dopo va in esilio in Belgio insieme al Presidente Puigdemont e ad altri ministri del suo governo.
Alle elezioni svoltesi nel gennaio 2018 è eletto deputato ma non ha potuto esercitare questa unzione poiché non poteva essere presente al voto nel Parlamento Catalano
Nella breve visita ad Alghero ha potuto incontrare i rappresentanti di Òmnium Cultural de l’Alguer, associazione che ha sempre condannato in diverse occasioni gli atti repressivi ed antidemocratci attuati dal Governo spagnolo ed anche in questo incontro hanno dimostrato la