Premio Batista i Roca a Carla Valentino, Vicepresidente di Òmnium Cultural de l’Alguer

A Barcelona la Cerimònia Oficial de consegna dels  Premis “Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols 2018”.

Divendres 23 de novembre, en la Sala Auditori del Palau del Parlament de Barcelona, s’és tenguda la cerimònia de consegna dels Premis “Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols 2018”. Lo Premi, promovit de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), arribat a la trentena edició, ve assignat  cada any a deu catalans o catalanòfils que viuen en diverses parts del món, a fores del territori català, que se són distinguits en lo temps pel treball a favor de la llengua catalana, en les sues variants, i amb accions contínues de promoció i difusió de la cultura i de la coneixença de la Catalunya en los territoris en los quals viuen.

Després dels intervents del Vicepresident primer del Parlament català, Sr. Josep Costa, del President de l’IPEEC, Sr. Xavier Tudela i del Segretari general de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), Sr. Antoni Montserrat, que han il·lustrat la finalitat i la importància del premi i que han explicat com cada any sigui més complicat pels jurats triar los premiats a causa del gran número de candidatures que arriben a l’entitat, lo  Vicepresident Sr. Josep Costa, ha consegnat la targa als deu premiats, entre els quals l’algueresa Carla Valentino.

Aqueix prestigiós premi és un reconeixement per l’activitat a favor de l’alguerés que carla Valentino, Vicepresident de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, porta envant amb empenyo i professionalitat de quasi trenta anys, a través de l’ensenyament, de la promoció i de la difusió de la llengua i com traductora, entre les altres coses, també d’importants obres literàries com “Lo Petit Príncip” de A. de Saint-Exupéry i “Història d’una lloca marina i de la gata que li ha emparat a volar” de Luis Sepúlveda.
Entre els 200 convidats que han assistit a la cerimònia, a acompanyar Carla Valentino, oltres que Stefano Campus i Andrea Marras, respectivament President i Segretari de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, eren presents lo Sr. Joan Elies Adell, poeta i Director de la Institució de les Lletres Catalanes, lo Sr. Carles Duarte, poeta, estudiós i Director de la Institució Cultural del CIC, lo Prof. August Bover, poeta i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, lo Sr. Pere Mayans, de la Generalitat de Catalunya, lo Sr. Lluís Duran de la Junta Directiva Nacional de Òmnium  Cultural i el fotògraf Joan Mayoral amb la muller  Rosalia Jane, grans amics de l’Alguer.
Entre les 300 persones que en 30 anys han recivit lo premi, 17 són italianes. Solament altros cinc algueresos són estats insignits amb aqueix prestigiós premi i Carla Valentino és  l’única dona.

 

A Barcellona la Cerimonia Ufficiale di consegna dei  Premi “Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols 2018”.

Lo scorso venerdì 23 novembre, nella Sala Auditori del Palau del Parlament di Barcellona, si è svolta la Cerimonia di consegna dei Premi “Josep Maria Batista i Roca-Memorial Enric Garriga Trullols 2018”. Il premio, promosso dall’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), giunto alla trentesima edizione, viene assegnato ogni anno a 10 catalani o catalanofili che risiedono in diverse parti del mondo, fuori dal territorio catalano,  che si sono distinti nel tempo per il loro lavoro a favore della lingua catalana, nelle sue varianti, e con azioni continue di promozione e diffusione della cultura e della conoscenza della Catalogna nei territori in cui vivono.

Dopo gli interventi del Vicepresidente del Parlamento Catalano, Sig. Josep Costa, del Presidente dell’IPECC, Sig. Xavier Tudela e del Segretario generale della Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), Sig. Antoni Montserrat, che hanno illustrato la finalità e l’importanza del premio e che hanno spiegato come ogni anno sia più complicato per la giuria scegliere i premiati a causa del gran numero di candidature che arrivano a l’entità, lo stesso Vicepresidente Sig. Josep Costa, ha consegnato la targa ai dieci premiati, tra cui l’algherese Carla Valentino.

Questo prestigioso premio è un riconoscimento per l’attività a favore dell’algherese che Carla Valentino, Vicepresidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, svolge con impegno e professionalità  da quasi trent’anni, attraverso l’insegnamento, la promozione e la divulgazione della lingua e come traduttrice, tra l’altro, anche di importanti opere letterarie come “Il Piccolo Principe” di A. de Saint-Exupéry e “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepúlveda.
Tra gli oltre 200 invitati che hanno assistito alla cerimonia, ad accompagnare Carla Valentino, oltre che Stefano Campus e Andrea Marras, rispettivamente Presidente e Segretario dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, erano presenti, il Sig. Joan Elies Adell, poeta e Direttore della Institució Lletres Catalanes, il Sig. Carles Duarte, poeta, studioso e Direttore della Institució Cultural del CIC, il Prof. August Bover, poeta e membro dell’Institut d’Estudis Catalans, il Sig. Pere Mayans, della Generalitat de Catalunya, il Sig. Lluís Duran della Giunta Direttiva Nazionale di Òmnium  Cultural e il fotografo Joan Mayoral con la moglie Rosalia Jane, grandi amici di Alghero.
Tra le trecento persone che in 30 anni hanno ricevuto il premio, 17 sono italiane. Carla Valentino è la sesta algherese che è stata insignita di questo prestigioso premio e l’unica donna.

Foto di gruppo del premiati IPECC 2018.jpg